RealizacjeZagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie – Etap I

fot. UM Radzionków

 Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

fot. UM Radzionków

 Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy RadzionkówModernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta w Radzionkowie

 Renaturyzacja cieku wodnego w ramach projektu
„Rewaloryzacja Parku Fazaniec” przy ul. Orzegowskiej w BytomiuPrzebudowa Góry Miłości w Parku Miejskim
im. Franciszka Kachla, ul. Wrocławska – Tarnogórska
– rewitalizacja sadzawki oraz budowa kaskady i źródełka

 

fot. bytomski.plModernizacja Amfiteatru w Parku Miejskim
im. Franciszka Kachla, ul. Wrocławska – Tarnogórska

fot.: UM BytomRegionalna Stacja Edukacji Ekologicznej przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie

fot.: UM RadzionkówŚląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie

ogrodWidok z lotu ptaka

mapa ogrodu. (2)

Mapa ogroduRekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze 

Przebudowa ulicy Anieli Krzywoń w Radzionkowie

 

fot.: Krzysztof Szendzielorz
źródło: Naszemiasto.pl 

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i budowy sieci wodociągowej wraz
z odtwarzaniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach – Obszar I, Obszar II