KadraPrzedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” zapewnia pełną fachowość powierzonych prac. Posiadamy odpowiedni potencjał pracowników z praktyką w zawodzie. Firma zatrudnia operatorów koparko-ładowarek, kierowców, mechaników, monterów i instalatorów, spawaczy, pracowników posiadających uprawnienia do pracy na wysokościach z wieloletnim doświadczeniem. Pracownicy są odpowiednio przygotowani do pełnienia funkcji, uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje prowadzonych przez specjalistyczne instytucje, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Wszyscy pracownicy regularnie przechodzą obowiązkowe szkolenia BHP. 

Właściciel firmy wraz z osobami sprawującymi nadzór posiadają wykształcenie wyższe techniczne oraz właściwe uprawnienia budowlane konieczne do wykonywania powierzonych prac budowlanych. Nasi pracownicy są członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.logo_sloiib