Współpraca

We współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Kranik” działającym przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Ślaskiej w Gliwicach zorganizowaliśmy pokaz możliwości różnego rodzaju połączeń przewodów z tworzyw sztucznych oraz stalowych. W galerii prezentujemy „migawki” z przygotowanego przez nas i studentów stanowiska.